På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Søg støtte
Virksomheder omfattet af Emballageoverenskomsten skal én gang årligt i januar indberette til EmballageIndustrien, hvor mange uger de har medarbejdere beskæftiget inden for overenskomsten. På baggrund heraf faktureres virksomhederne for deres bidrag til henholdsvis Kompetenceudviklingsfonden, Uddannelsesfonden, Socialfonden og Samarbejdsfonden efter principper fastlagt i overenskomsten.
Indberetning til fonde

Indberetning af beskæftigelsesuger sker én gang årligt. Tallet for 4. kvartal bruges som faktureringsgrundlag for det kommende år. Indberetningen sker til DI’s økonomiafdeling.

Kompetenceudvikling

Emballageindustriens kompetenceudviklingsfond yder støtte til medarbejdernes selvvalgte efteruddannelse i op til to uger om året.

Til brug for udbetaling af støtte fra kompetenceudviklingsfonden anvendes nedenstående ansøgningsskema.

Uddannelsesfonden

Uddannelsesfonden yder støtte til virksomhedernes efteruddannelse af kartonnagemedarbejderne. Læs mere om støttemulighederne i vejledningen nedenfor.

Brug nedenstående ansøgningsskemaer, afhængigt af hvilken type kursus medarbejderen skal deltage i.

Socialfonden

Socialfonden dækker medarbejderes løn under sygdom og barsel. Ved sygdom betaler virksomheden den fulde løn i de første 30 dage. Derefter vil virksomheden modtage sygedag-pengerefusion fra det offentlige. Efter fem uger vil virksomheden desuden modtage supplerende løntabsdækning fra Socialfonden fra sygedagpengeniveauet op til normallønnen.

Udfyld relevant sygeattest og send den til 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V eller pr. mail til sociale.fond@3f.dk